Informacje dla akcjonariuszy


15.10.2020 Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. niniejszym informuje o dokonaniu pierwszego wezwania akcjonariuszy spółki Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
10.11.2020 Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. niniejszym informuje o dokonaniu trzeciego wezwania akcjonariuszy spółki Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
30.09.2020 „Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. niniejszym informuje o dokonaniu pierwszego wezwania akcjonariuszy spółki Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).”.
8.12.2020 „Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. niniejszym informuje o dokonaniu czwartego wezwania akcjonariuszy spółki Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).”
07.01.2021 Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. niniejszym informuje o dokonaniu piątego wezwania akcjonariuszy spółki Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).