we CREATE

inspiring SPACES

DANE

firmy

firma
Europejskie Centrum inwestycyjne ECI Spółka akcyjna
siedziba
Warszawa
adres
ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa
oznaczenie sądu rejestrowego
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS
0000308833
numer NIP
5213137375
wysokość kapitału zakładowego
3.010.000,00 PLN
wysokość kapitału wpłaconego
3.010.000,00 PLN