Zarządzanie

Z rozwojem firmy zwiększyły się również potrzeby zarządzania istniejącymi nieruchomościami. W 2006 roku spółka ECI SA, podjęła decyzję o wprowadzeniu działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Bogate doświadczenie w realizacji różnego typu obiektów, stałe monitorowanie rynku nieruchomości, zmieniających się na nim trendów, wprowadzanie najnowocześniejszych udogodnień technologicznych, pozwala na efektywne zarządzanie, polegające na wdrażaniu skutecznych strategii optymalizacji kosztów eksploatacji budynków, przy jednoczesnym utrzymaniu ich najwyższej jakości.

Fakt czynnego uczestnictwa działu zarządzania w poszczególnych etapach powstawania nieruchomości, bezpośredni nadzór nad wykonawcami i ich gwarancjami, łatwość dostępu do wszystkich danych w zakresie obiektów i podmiotów z nią powiązanych, pozwala na wyjątkowo sprawną organizację oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania budynkami.

Zarządzanie realizowane jest w każdej fazie życia budynku, począwszy od jego planowania, projektowania, budowy, przekazywania w użytkowanie, jego bieżącej eksploatacji, a następnie oceny jakości oraz modernizacji.