Działalność

Na rynku nieruchomości ECI SA przez lata działalności wypracowało pozycję dewelopera zagospodarowującego poszczególne fragmenty przestrzeni miasta poprzez rozwój długofalowy i tworzenie mikro urbanizacji.

Rozwijanie projektów w ramach już istniejących nieruchomości, tak aby tworzyły one całe kompleksy wzajemnie ze sobą korespondujących i uzupełniających się obiektów stwarza użytkownikom możliwość korzystania z już istniejącej infrastruktury drogowej, usługowej i daje duży potencjał relokacyjnych w ramach tych samych budynków.

Z każdym projektem wiążą się również odpowiednio zaprojektowane dla danego przedsięwzięcia rozwiązania innowacyjne wyprzedzające niekiedy potrzeby rynku w danym momencie. Takie rozwiązania gwarantują zrównoważony rozwój i przekładają się na oszczędności w budowie infrastruktury, mediów, jak również w eksploatacji.

DANE

firmy

firma
Europejskie Centrum inwestycyjne ECI Spółka akcyjna
siedziba
Warszawa
adres
ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa
oznaczenie sądu rejestrowego
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS
0000308833
numer NIP
5213137375
wysokość kapitału zakładowego
3.010.000,00 PLN
wysokość kapitału wpłaconego
3.010.000,00 PLN