Działalność

Na rynku nieruchomości ECI SA przez lata działalności wypracowało pozycję dewelopera zagospodarowującego poszczególne fragmenty przestrzeni miasta poprzez rozwój długofalowy i tworzenie mikro urbanizacji.

Rozwijanie projektów w ramach już istniejących nieruchomości, tak aby tworzyły one całe kompleksy wzajemnie ze sobą korespondujących i uzupełniających się obiektów stwarza użytkownikom możliwość korzystania z już istniejącej infrastruktury drogowej, usługowej i daje duży potencjał relokacyjnych w ramach tych samych budynków.

Z każdym projektem wiążą się również odpowiednio zaprojektowane dla danego przedsięwzięcia rozwiązania innowacyjne wyprzedzające niekiedy potrzeby rynku w danym momencie. Takie rozwiązania gwarantują zrównoważony rozwój i przekładają się na oszczędności w budowie infrastruktury, mediów, jak również w eksploatacji.